+386 41 486 444 info@skriti-potencial.si

Soustvarjamo podjetja, kjer so vrednote: sodelovanje, jasnost, kreativnost, iskrenost, pripadnost, vzajemnost in učinkovitost.

Programi in coaching za skupine in posameznike ter mediacija med zaposlenimi. Vas zanima kako?

Programi

Verjamemo, da so dobri odnosi in zaupanje temelj za uspešni razcvet podjetja, zato smo pripravili izbor programov, s katerimi vas želimo podpreti pri vzpostavitvi delovnega okolja, ki je osnovano na sodelovanju in kreativnosti.

Sestavite program za svoje podjetje, odkrite skrite potenciale vaši zaposlenih, ustvarite sanjski tim (time) in uresničite vašo najbolj drzno vizijo.

V kateri smeri lahko okrepite vaše podjetje lahko preverite z naslednjimi vprašanji:

 1. 1. Odnosi v vašem podjetju spodbujajo sodelovanje in kreativnost?
  2. So vaši zaposleni seznanjeni z vašo vizijo, vašimi letnimi cilji in načinom kako lahko s svojim delom doprinesejo k njihovi uresničitvi?
  3. Imate v vašem podjetju sisteme dobrih praks, stalnih izboljšav in zaposleni stremijo k uspešnosti in učinkovitosti?
  4. So vaši zaposleni vaši najboljši “promotorji”?
 2. Če vsakemu od zgoraj navedenih vprašanju pripišete številko od ena do deset, boste imeli neko usmeritev s katerim področjem bi lahko začeli.

 3. Če imate najmanjšo številko pri 1. vprašanju, si poglejte program SODELOVANJE.
  Če imate najmanjšo številko pri 2. vprašanju, si poglejte program MOTIVACIJA.
  Če imate najmanjšo številko pri 3. vprašanju, si poglejte program UČINKOVITOST.
  Če imate najmanjšo številko pri 4. vprašanju, si poglejte program PRIPADNOST.

Program SODELOVANJE

Ekipa, ki sodeluje na poti do cilja, lahko doseže nemogoče.

Odkrijte kako spodbuditi sodelovanje in rast v vašem podjetju

Modul REŠEVANJE KONFLIKTOV

Modul UČINKOVITO POSTAVLJANJE CILJEV

Modul POVRATNA INFORMACIJA, KI KREPI KREATIVNOST, UČINKOVITOST, RAST

Program MOTIVACIJA

Naj bo vaša vizija tako mogočna in tako jasna, da bo vzpodbudila ljudi, da prispevajo vse svoje znanje in sposobnosti, da se uresniči.

Modul UČINKOVITA, POVEZOVALNA KOMUNIKACIJA

Modul UČINKOVITO USKLAJEVANJE OSEBNIH IN POSLOVNIH CILJEV

Modul POVRATNA INFORMACIJA, KI KREPI KREATIVNOST, UČINKOVITOST, RAST

Program UČINKOVITOST

Bolj pomembno kot koliko delamo je, da delamo prave stvari na pravi način.
Vzpostavite sisteme, ki vam bodo omogočali presegati zastavljene cilje.

Modul UČINKOVITI SESTANKI

Modul UČINKOVITA ORGANIZACIJA NALOG (USPEŠNOST IN UČINKOVITOST)

Modul DOBRE PRAKSE

Program PRIPADNOST

Ko delujemo na dolg rok, je naša prednost vztrajnost, naše vodilo pa smisel.
Dovolite, da vas k smislu vodijo vaše znanje, potenciali in povezanost z drugimi.

Modul ORGANIZACIJSKA KLIMA

Modul GRADNJA KARIERE

Vabimo pa vas, da si sestavite svoj program, iz modulov za katere menite, da bi najbolj podprli vaše podjetje.

 

Skupaj bomo preverili vaše cilje, preverili module, določili ključne dejavnike uspeha, na osnovi katerih bomo merili rezultate programa in se dogovorili o optimalnem trajanju programa.


Priporočamo programe, ki trajajo najmanj šest mesecev – to je namreč čas, v katerem se, ob nespremenjenih ostalih pogojih, pokažejo spremembe.

“Na razpolago imate vse, da ustvarite nekaj, kar je veliko večje od vas.”

Seth Godin

skriti-potencial.si

Cesta Dolomitskega odreda 10c,

SI -1000 Ljubljana

tel: +386 68 176 373

e-mail: info@skriti-potencial.si

splet: https://skriti-potencial.si/